Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łukowie

Kancelaria Komornicza nr III w Łukowie Karolina Bartyś

Kancelaria posiada wdrożony dostęp do systemu Komornik Online - w celu uzyskania dostępu należy złożyć wniosek

Komornik Łuków Karolina Bartyś

Kancelaria Komornika Sądowego Karoliny Bartyś, która działa przy Sądzie Rejonowym w Łukowie, na podstawie przepisów prawnych Ustawy o komornikach sądowych oraz Kodeksu postępowania cywilnego, prowadzi postępowania egzekucyjne i zabezpieczające w celu dochodzenia roszczeń w sprawach pieniężnych i niepieniężnych, zgodnie z wnioskiem i wyborem wierzyciela – na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, tj. na terenie apelacji lubelskiej, natomiast właściwość terytorialna w zakresie egzekucji z nieruchomości obejmuje cały obszar właściwości Sądu Rejonowego w Łukowie. 

Wykonując czynności procesowe Kancelaria Komornicza korzysta z następujących baz danych oraz systemów teleinformatycznych:

CEIDG

Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych w celu wyszukiwania ksiąg wieczystych dłużnika po jego danych osobowych;

CBDKW

Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych w celu wyszukiwania ksiąg wieczystych dłużnika po jego danych osobowych;

CEPIK 2.0.

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców w zakresie ustalenia danych pojazdów dłużnika;

E-KRK

e-Platforma Ministerstwa Sprawiedliwości dla ustalenia czy dłużnik przebywa w areszcie śledczym lub zakładzie karnym;

EPU

Elektroniczny system sądowy e-Sąd umożliwia obsługę wniosków egzekucyjnych składanych w formie elektronicznej;

EPUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej dla zapewnienia prawidłowego kontaktu z jednostkami administracji publicznej;

EWID

dostęp do systemu Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w celu ustalenia nieruchomości dłużnika wraz z dokładną lokalizacją przestrzenną.

EUKW

w przypadku skierowania egzekucji do nieruchomości dłużnika zajęcia nieruchomości dokonywane są niezwłocznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

Komornik SQL-EAE

system operacyjny kancelarii.

Moduł KRS Elektroniczny Dostęp Do Sądów Rejestrowych/Centralnej Informacji/MSIG

w przedmiocie składania zapytań do Rejestru Zastawów i wniosków do sądu rejestrowego

OGNIVO

w zakresie poszukiwania rachunków bankowych dłużników i obsługi zajęć. Lista podmiotów uczestniczących w systemie Ognivo dostępna jest na stronie internetowej Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.

PUE ZUS

Platforma Usług Elektronicznych udostępniana przez Zakład Ubezpieczeń w celu elektronicznego przesyłania wniosków do ZUS – EKS w celu uzyskania informacji o płatnikach składek.

REGON

wyszukiwarka podmiotów gospodarki narodowej.

“Prawo jest cenne nie dlatego, że jest prawem, ale dlatego, że jest w nim słuszne”

henry ward beecher

Informacje

Wierzyciele

Informacje dla wierzycieli: oświadczenia oraz wnioski o wszczęcie postępowań.

Dłużnicy

Informacje dla dłużników i numer konta bankowego do wpłat w postępowaniach egzekucyjnych.

Licytacje Komornicze

Lista aktualnie przeprowadzanych licytacji ruchomości oraz nieruchomości.

Licytacje

Aktualnie prowadzone licytacje przez Komornika Sądowego Karolinę Bartyś

Licytacje ruchomości

Licytacje nieruchomości

Rewir

Rewirem Kancelarii Komornika Sądowego Karoliny Bartyś jest obszar właściwości Sądu Rejonowego w Łukowie:

W obrębie wykazu miast i gmin Komornik Sądowy Karolina Bartyś jest komornikiem właściwym do prowadzenia czynności ze wszystkich sposobów, tj.:

 • z ruchomości,
 • z nieruchomości.
 • z wynagrodzenia za pracę,
 • ze świadczeń emerytalno-rentowych,
 • z rachunków bankowych,
 • z innych wierzytelności i innych praw majątkowych,
 • Łuków
 • Stoczek Łukowski
 • Trzebieszów
 • Łuków
 • Stoczek łukowski
 • Stanin
 • Wola Mysłowska
 • Krzywda
 • Wojcieszków
 • Adamów
 • Serokomla
Zgodnie z art. 2. ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych,

“Komornik Sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Komornik podlega nadzorowi sądu oraz nadzorowi odpowiedzialnemu prezesa sądu rejonowego, przy którym działa, zwanego dalej “prezesem właściwego sądu rejonowego”. Komornik przy wykonywaniu zadań kieruje się dobrem wymiaru sprawiedliwości oraz interesem publicznym”.

Prawo wyboru komornika

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łukowie Karolina Bartyś stosownie do treści art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771 z późn.zm.) jest uprawniona do prowadzenia postępowań egzekucyjnych na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Lublinie z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości.
Tutejszy organ egzekucyjny jest zatem uprawniony do przyjmowania spraw na obszarze właściwości następujących Sądów Okręgowych oraz podległych im Sądów Rejonowych:

 • Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej
 • Sąd Rejonowy w Chełmie
 • Sąd Rejonowy w Kraśniku
 • Sąd Rejonowy w Lubartowie
 • Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
 • Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie
 • Sąd Rejonowy w Łukowie
 • Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim
 • Sąd Rejonowy w Puławach
 • Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim
 • Sąd Rejonowy w Rykach
 • Sąd Rejonowy we Włodawie
 • Sąd Rejonowy w Grójcu
 • Sąd Rejonowy w Zwoleniu
 • Sąd Rejonowy w Kozienicach
 • Sąd Rejonowy w Lipsku
 • Sąd Rejonowy w Przysusze
 • Sąd Rejonowy w Radomiu
 • Sąd Rejonowy w Szydłowcu
 • Sąd Rejonowy w Garwolinie
 • Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim
 • Sąd Rejonowy w Siedlcach
 • Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim
 • Sąd Rejonowy w Węgrowie 
 • Sąd Rejonowy w Biłgoraju
 • Sąd Rejonowy w Hrubieszowie
 • Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim
 • Sąd Rejonowy w Krasnymstawie
 • Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim
 • Sąd Rejonowy w Zamościu

Numer rachunku bankowego dla wpłat:

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy:
33 1020 4476 0000 8002 0303 5417
lub bezpośrednio w kancelarii komornika.

Dokonując wpłaty zawsze należy podać sygnaturę sprawy, która wskazana jest w  piśmie komornika oraz imię a także nazwisko lub nazwę firmy strony postępowania.

godziny otwarcia kancelaria komornika

Godziny obsługi:

Kancelaria komornicza czynna:
Poniedziałek – Piątek 8:00 – 16:00
Godziny przyjęć interesantów: 
Poniedziałek 9:00-15:00.

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy Kancelarii Komornika

Kancelaria Komornicza nr III Karolina Bartyś

Komornik Łuków

Adres

Menu

Polityka prywatności

Scroll to Top